Lerums församling

Lerums kyrka

Gudstjänster, konserter, stilla kvällsmässor, dop, vigslar och begravningar, allt som sker i Lerums kyrka
omsluts av änglarna som från taket tittar ner på oss och omsluter varje gudstjänst och möte med välsignelse.