Bli medlem

 
Är du företagare i Lerums centrala delar som vill vidareutvecklas, expandera, vidga ditt nätverk, få inspiration eller har andra önskemål, då kan Lerums centrumutveckling troligtvis hjälpa dig.
 
Föreningen bildades 1998 för att i samverkan utveckla handel i Lerums centrum. Medlemmar i föreningen är köpmän, fastighetsägare, Lerums kommun, banker, restauranger och service/tjänsteföretag. Företagen finns spridda geografiskt från Hulan i väster till Hallsås i öster med koncentration kring Bagges Torg. Förutom att deltaga i utvecklingen av centrum genom olika grupperingar bedriver föreningen också mycket internt arbete, tex utbildning, arrangemang och möten för medlemmarna.

Under 2015 utvecklades Lerums centrumförening till att bli en övergripande organisation för att utveckla Lerums centrala delar. 

Föreningen drivs sedan 2016 av en styrelse där alla tre partnerna finns representerade. Lerum centrumutveckling medverkar aktivt till att utveckla Lerums centrum genom att ha visioner, sätta mål och genomföra handlingsplaner. Lerums centrumförening har höga ambitioner att, i nära samverkan med våra medlemmar och övriga samarbetspartner, ytterligare öka tillväxten och trivseln, där hänsyn tas till den klimat och miljömedvetenhet som alltmer präglar samhället.
Genom ditt medlemskap har du möjlighet att ta emot och ge medlemmarna erbjudande till ditt företag.

Du som företagare och medlem i Lerums centrumutveckling har nästan 100 förmåner samtidigt som du är delaktig i att öka attraktionen och utvecklingen i Lerum.

Lerums centrumförening är en sammanslutning av näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun inom Lerums centrala delar. Vi arbetar för att göra Lerum ännu mera attraktiv och välkomnande för dig. Genom att vara medlem i Lerums centrumutveckling kan du få tillgång till många förmåner från Lerums centrumförening och dess medlemmar.

Gör din intresseanmälan här, så kontaktar vi dig

Vill du ha mer information eller bli medlem? Kontakta mig!

Marianne Sörling
Centrumledare
0701-47 92 01
marianne@sorling.nu