Projektgrupp

Marknadsråd
Var med och påverka utvecklingen i Lerums centrala delar tillsammans med dina grannar. Hör av dig om du vill delta i Marknadsgruppen.

Etableringsgrupp

I etableringsgruppen samarbetar vi med att utveckla centrala Lerum och vi arbetar för att fler skall etablera sig på rätt plats för att öka attraktiviteten i Lerums kommun.
Hör av dig om du vill delta i Etableringsgruppen.
Etableringsgruppen består av ;  Marianne SörlingLeif Ljung,  Karl-Henrik Spaak,
Susanne Haggren,Victoria Sand, Christer Harling, Erik Alfredsson och Mats Torstensson.

Bostadsbyggande i Lerum
Lerum växer som en del av Göteborgsregionens arbets- och bostadsmarknad.Tillväxten hämmas av bristen på bostäder, framförallt lägenheter. Syftet med våra möten är att genom samförstånd mellan exploatörer, tjänstemän och politiker stärka Lerums bostadsmarknad. Fler bostäder behövs och de byggplaner som nu finns måste bli verklighet.

Lerums Centrums Bygg och exploatörsgrupp
Inom de närmaste 5–10 åren kommer stora bygg och utvecklingsprojekt att äga rum i Lerums centrum. Nya och sedan länge efterfrågade verksamhetslokaler, kontor och bostäder kommer att byggas. Centrum kommer att bli en myllrande och levande plats där ett ökat antal boende och arbetande i området ger ett bättre underlag för vår befintliga handel och service men också för nya etableringar.

Lerums centrumförening deltar aktivt i utvecklingsarbetet av centrum. Som ett exempel har föreningen bjudit in de byggherrar och fastighetsägare som ska bygga och utveckla centrum till en samverkansgrupp. På liknande sätt som övriga samarbetsgrupperingar i föreningens regi, gällande ex. marknadsföring, stadsmiljö och etablering, är syftet att öka samverkan mellan centrums olika parter för att gemensamt nå det allra bästa resultatet för utvecklingen av Lerums centrum.

Bygg och exploatörsgruppen träffas två gånger per år för att dela med sig av planer, utmaningar och tankar för respektive byggprojekt och på så sätt hitta gemensamma nämnare och strategier som stärker såväl det enskilda projekt som helheten. Självklart ingår även representanter från Lerums kommun i gruppen. Tillsammans ska parterna bygga ett Lerums centrum som stolt kan möta framtiden.

Vill du ha mer information eller bli medlem? Kontakta mig!

Marianne Sörling
Centrumledare
0701-47 92 01
marianne@sorling.nu