Medlemsförmåner & erbjudanden

Medlemsförmåner från Lerums Centrumförening för företag och dess anställda.

Som medlem i Lerums centrumförenings medlemmar får varje år ett häfte med massor av erbjudande.
Över 50 erbjudande som andra medlemsföretag erbjuder dig som medlem.
Uppvisande av medlemskort krävs för att ta del av erbjudande.

Fakta och bra erbjudanden här!

Nyhetsbrev

Vi producerar och skickar ut åtta till tio nyhetsbrev varje år med aktuell information om vår verksamhet. Alla våra medlemmar och samarbetspartner har också möjlighet att sprida sin information genom Nyhetsbrevet.

Gemensam frukost

Vi träffas varje torsdag morgon kl. 09.00-10.00 för att gemensamt äta frukost tillsammans och utbyta idéer och erfarenheter.

Annonsering

Gemensam annonsering I Lerums tidning, Du som har som medlem extra förmånliga priser hos Lokalpressen.

Hemsidan

Alla medlemmar har en egen sida på www.lerumscentrum.se. Se till att ditt företags information, logotyp, och kontaktuppgifter hålls uppdaterade. Kontakta marianne@sorling.nu för information gällande hemsidan.

Medlemsförmåner för företag och dess anställda

För alla våra medlemmar inom företag och fastighetsägare och dess anställda. Som medlem i Lerums centrumförenings medlemmar får varje år ett häfte med massor av erbjudande. Nästan 100 erbjudande som andra medlemsföretag erbjuder dig som medlem. Uppvisande av medlemskort krävs för att ta del av erbjudande.

Lerums Kundklubb

Alla medlemmar kan ansluta sig till Lerums Kundklubb om du har en kommersiell inriktning. Du når 12 000 Lerumsbor med erbjudande via sms, e-post och brev.

Presentkort

Är du som medlem ansluten till Lerums kundklubb kan du också ta emot Lerums presentkort. Idag är vi över 30 företag som är anslutna. Kostnaden under 2021 är 500 kr per månad.

Evenemang

Lerums centrumförening har tidigare genomför vi 4–5 olika evenemang per år. Under 2020 ändrade vi inriktning och bjuder in torghandlare till varje fredag och lördag och söndag där alla kan delta kostnadsfritt om företaget är medlem. Allt för att det ska vara mysigt nästan alltid i Lerums centrum.

Utbildningar

Under 2021 och 2022 så har vi haft lyckan att få stöd från Göteborgs Insjörike och Göteborgs Köpmannaförbund till ett stort antal kostnadsfria utbildningstillfällen. Vi erbjuder utbildningar för dig och din personal inom säkerhet, marknadsföring, försäljning och många andra ämnen med intressanta föreläsare. Större seminarium med mer kända föreläsare kommer att ske vid några tillfällen under året.

Handlingsplan

Under oktober-november tar vi varje år fram en ny handlingsplan med ett stort antal projekt tillsammans med medlemmarna. Var med och påverka hur vi tillsammans utvecklar Lerums centrala delar.

Marknadsråd

Var med och påverka utvecklingen i Lerums centrala delar tillsammans med dina grannar. Hör av dig om du vill delta i Marknadsgruppen.

Nytt varumärke

Under hösten 2020 genomförde en grupp inom Lerums centrumförening ett varumärkesarbete där vi arbetade fram ett nytt varumärke. Detta kommer att presenteras under våren 2021.

Etableringsgrupp

I etableringsgruppen samarbetar vi med att utveckla centrala Lerum och vi arbetar för att fler skall etablera sig på rätt plats för att öka attraktiviteten i Lerums kommun. Hör av dig om du vill delta i Etableringsgruppen om du äger någon fastighet i centrum. 

Visionsgruppen

Inom de närmaste 5–10 åren kommer stora bygg och utvecklingsprojekt att äga rum i Lerums centrum. Nya och sedan länge efterfrågade verksamhetslokaler, kontor och bostäder kommer att byggas. Centrum kommer att bli en myllrande och levande plats där ett ökat antal boende och arbetande i området ger ett bättre underlag för vår befintliga handel och service men också för nya etableringar. Lerums centrumförening deltar aktivt i utvecklingsarbetet av centrum.

Visionsgruppen träffas ett flertal gånger per år för att dela med sig av planer, utmaningar och tankar för respektive byggprojekt och på så sätt hitta gemensamma nämnare och strategier som stärker såväl det enskilda projekt som helheten. Självklart ingår även representanter från Lerums kommun i gruppen. Tillsammans ska parterna bygga ett Lerums centrum som stolt kan möta framtiden.

Utvecklingsgruppen

I utvecklingsgruppen träffas fastighetsägarna och Lerums kommuns tjänstemän och planerar och genomför förbättringar i Lerums centrum. Ett synligt exempel är den nya lekplatsen på torget.

Södra Lerum

I Södra Lerum träffas de fastighetsägare som har fastigheter runt Takåsen och Ljungs för att förbättra området och knyta ihop centrum från Aspedalen till Bagges torg. 9 Blomsterkrukor och julbelysning på fastigheterna genomfördes under 2020. På liknande sätt som övriga samarbetsgrupperingar i föreningens regi, gällande ex. marknadsföring, stadsmiljö och etablering, är syftet att öka samverkan mellan centrums olika parter för att gemensamt nå det allra bästa resultatet för utvecklingen av Lerums centrum.

Julbelysning

Lerums centrumförening ombesörjer upp och nedtagning samt förvaring av julbelysningen. Utanför Fjällmans samarbetar vi med Växtrum för att utsmycka gången från tågen till centrum. Utsmyckning Lerums centrum finansierar Solkatten vilket vi vill ge eloge till.

Lerumsvärdarna

Lerums centrumförening har fått stöd från Göteborgs Insjörike att driva projektet ”Arbete genom Nätverk” för att låta arbetslösa att praktisera hos Bengt och Roger som är ansiktet utåt mot våra besökare och har ansvaret för att miljön i centrum är ren och välkommande. Samtidigt lär vi känna deltagarna och hjälper dem ut på arbetsmarknaden.

Sms-varning

Vi skickar ut sms eller E-post till alla medlemmar med information om stöldligor och snattare. Ring eller maila och berätta så hjälper vi varandra.

Råd och hjälp vid problem

Om du får problem med något som rör ditt företag så försöker vi hjälpa dig vidare med kontakter och råd. Ta kontakt med Lerums centrumförening marianne@sorling.nu alt 0701-47 92 01 eller ta tag i Bengt eller Roger.

Felanmälan eller frågor

Vid frågor eller felanmälan som rör vårt gemensamma vardagsrum så ta kontakt med Lerums kommuns KOMIN Telefon: 0302-52 10 00 E-post vvvv@sss.se alt www.lerum.se

Vill du ha mer information eller bli medlem? Kontakta mig!

Marianne Sörling
Centrumledare
0701-47 92 01
marianne@sorling.nu