Viscando

Viscando hjälper er att fatta väl underbyggda beslut genom att forma trafikdata till beslutsunderlag. Vi erbjuder automatiska system för kunskap i realtid om all typ av trafik; fotgängare, cyklister, bilister och tung trafik. Genom produkter och tjänster baserade på innovativ teknik förenklar vi vardagen inte bara för trafikingenjörer och trafikplanerarare, utan också för centrumutvecklare, fastighetsägare, reklambolag, nöjesparker och mässor.

Information

Tel: 031-75 70 570