Stora Lundby Fastighetsutveckling AB

Stora Lundby Fastighetsutveckling AB äger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler. Vi är ett lokalt, privatägt företag som startade 2018. I dagsläget äger bolaget fastigheter vid Bagges Torg i centrala Lerum.

Information