Lerum Energi

Lokal Kraft att Lita på

Lerum Energi är ditt lokala energibolag. Hos oss får du alltid bra pris, utan dolda avgifter och 100% förnybar el från vattenkraft, där en stor del produceras i våra tre egna vattenkraftverk i Floda, Hillefors och Hedefors. Vi sponsrar det lokala föreningslivet och allt vi tjänar återinvesteras i kommunen och på hemmaplan. 

Vi investerar och ansvarar för Lerums elnät och vi  distribuerar trygg el till din bostad eller ditt företag i Lerums kommun.  Vi tar hand om service och underhåll av kommunens vägbelysning och producerar, distribuerar och samt underhåller  smarta och miljövänliga  fjärrvärmelösningar. Lerum Energi erbjuder också en lokalt förankrad kundtjänst som hjälper dig när du behöver kontakt.

Välkommen till Lerum Energi, lokal kraft att lita på.

Information

Tel: 0302 – 558 50