Ernst Rosén

Ernst Rosén är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Vi grundades på 50-talet av just byggmästaren Ernst Rosén. Idag är fjärde generationen verksam i bolaget och bygger för framtiden. Med hyresgästen i fokus äger, förvaltar och utvecklar Ernst Rosén fastigheter i hela Storgöteborg. Fastigheterna finns främst i centrala delarna av Göteborg, Lerum och Kungsbacka.

Dergårdsparken

Ernst Rosén utvecklar Dergårdsparken som en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerum. Med en variation av bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler vill vi bidra till ett levande och hållbart centrum. Dergårdsparken blir en trygg, trivsam och grön oas i ett växande Lerum. Läget är lika vackert som strategiskt.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan. Planen beräknas bli antagen under 2018. De nya kvarteren kommer innehålla ca 120 nya lägenheter. Preliminär säljstart i början av 2019.

Välkommen!

Information

Tel: 031-80 60 80
E-post: info@ernstrosen.se