EU-projekt - Arbete genom nätverk​

Syftet och målet med Arbete genom nätverk är att ge kvinnor och män en bättre förutsättning att kunna etablera sig, återinträda på eller närma sig arbetsmarknaden efter egen förmåga genom kunskapsöverföring från arbetsgivarna, genom praktik, lärlingsutbildning, mentorer och kortare utbildningar i området.

Genom att vi lär känna deltagarna som är aktuella i projektet, och hittar rätt mentor som kan guida deltagaren kan vi hitta rätt arbetsuppgift/arbetsplats och därigenom får såväl företag som deltagare en bra utveckling. Vi kommer att bjuda in till våra ordinarie utbildningar och seminarier tillsammans med företagarna. Genom detta får deltagaren ett bättre nätverk och företagen vågar säga ja till en praktik/lärlingsplats för deltagaren. Många gånger saknar arbetslösa ett bra nätverk, referenser eller helt enkelt erfarenhet som ger CV en intressant profil. I projektet kommer vi att ge varje deltagare en mentor som genom sitt nätverk hjälpa deltagaren till arbete eller praktik.

Om deltagaren saknar erfarenhet eller någon kunskap kan vi hjälpa deltagaren så att den får praktik eller lärlingsplats i något företag i Lerum alternativt inom Insjörikets område.

Skapa praktikplatser hos våra medlemmar så att de får arbetslivserfarenhet och en referens när de sedan söker arbete.
Vi kommer också att samordna praktikplatser för de personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden genom vår kontaktyta med olika företagarföreningar.

Göteborgs Insjörike driver idag ett projekt inom Grön ekonomi och dessa två projekt tillsammans kommer att få stor nytta av varandra. Vi kommer också att samverka med andra projekt som finns i närheten.

Åtgärder inom projektet

 • Kortare utbildning och seminarier med olika teman och inom olika branscher.
 • Praktik hos företagen i Lerum om omnejd. Deltagarna erbjuds en mentor som följer individen under projektet.
 • Vid behov erbjuda deltagaren en Lärlingsplats hos något företag.
 • Samarbete med Nyföretagarcentrum om deltagaren vill starta eget företag inom någon bransch.
 • Deltagaren kan få råd och stöd innan de startar sitt företag.
 • I Göteborgs Insjörike pågår det en utbildning för entreprenörer inom cirkulär ekonomi, där kan deltagarna hitta sin mentor, praktik
 • Under Frukostmöten som vi i Lerums centrumförening bedriver har deltagen möjlighet att lära känna företagarna.
 • Studiebesök hos företagen där de berättar om sin verksamhet.
 • Starta upp Lerums värdar i Lerums centrum.
 • De skall hjälpa till att göra centrum mera attraktivt genom utveckling och skötsel utöver det vanliga.
 • Uppsökande verksamhet bland ungdomar som idag bedriver skadegörelse i centrum.
 • Ungdomarna kan genom våra nätverk slussas till olika föreningsverksamheter