EU-projekt - Livskraftigt näringsliv

Vad är syftet med projektet?

Vårt syfte är att utveckla och stärka företagen genom att deras personal och ägare är aktiva i våra utbildningar, föreläsningar, workshop, studiebesök, konceptutveckling och nätverksträffar.

Arbetsområden

Inom projektet vill vi arbeta med att utveckla företagen i Lerum och Göteborgs Insjörikets kommuner om intresse finns från dem. Vi vill arbeta för att företagen skall bli livskraftiga igen genom att ge dem energi och inspiration att utveckla sina företag och idéer. För detta ändamål skapas och utvecklas 4 nya nätverk, en affärsskola för utbildning av nya såväl som gamla företag startas upp.

Affärsskolan skall täcka ämnesområden som hållbar utveckling, försäljning, kundbemötande, skyltning, textning, marknadsföring, sociala medier och e-handel konceptutveckling m.fl. så att företagen kan utvecklas framåt.

Vi vill arbeta med nya entreprenörer genom ett samarbete mellan ex. Nyföretagarcentrum och andra organisationer inom samma område. Allt skall syfta till att stödja, underlätta och stärka entreprenörerna och deras affärer. Vi vill arbeta med nuvarande producenter men även nya entreprenörer inom odling och lokalproducerat. Vi kommer underlätta för att skapa odlingsplatser och försäljningsplatser och genom att konceptutveckla producenternas produkter så ökar efterfrågan på deras varor.